EĞİTİMLERMerhaba,

Yaklaşık 20 yıldır kişisel olarak eğitimler vermekteyiz. Her biri konusunda uzman olan ve en az 10 yıllık deneyime sahip eğitimcilerle birlikte çalışıyoruz. Eğitimcilerimizin tamamına yakını kendi konusu ile ilgili en az 1 adet kitap yazmıştır. Ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleye sahip eğitimcilerimiz vardır.

Eğitim Şartları
 • Eğitimler, 09:30 - 17:00 saatleri arasında düzenlenir.
 • Talep gelmesi durumunda farklı saat ve günlerde eğitim yapılabilir.
 • Aynı firmadan 3 veya daha fazla katılım olduğu taktirde %30 indirim uygulanır.
 • Grup katılımlarında grubu organize eden kişiye %50 indirim uygulanır.
 • Eğitim bedellerine KDV hariçtir.
 • Eğitim başlamadan önce eğitim bedeli banka hesap numaralarımıza yatırılmalıdır.
 • Eğitim notları, katılım sertifikası ve ara ikramlar eğitim bedeline dahildir.
 • Eğitime 4 gün kala yapılan iptallerde eğitim bedeli kesintisiz geri ödenir. Eğitime 3 gün kala yapılan iptallerde ve katılmama durumunda geri ödeme yapılmaz, başka bir tarihe aktarım yapılabilir.
 • MODÜL Eğitim Araçları, eğitimlerini katılımcı durumuna göre erteleyebilir veya iptal edebilir.
 • Yapılan değişiklikler katılımcılara yazılı ve sözlü olarak bildirilir.
 • Eğitimler minimum 6, maksimum 15 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

modulteknik.com/egitimbasvuru sayfasındaki formu doldurarak eğitimlere başvurularınızı yapabilirsiniz.


Elektrik Ark kaynağı
 • Ark kaynağının tanımı, çeşitleri ve tarihi gelişimi
 • Kaynak sırasında iş güvenliği ve sağlık, (elektrik şoku, ark ışınının göze olan etkisi, zararlı gazlar) 
 • Elektrik ark kaynak makinelerinin çeşitleri ve akım üreteçleri (transformatörler, jeneratörler, redresörlü vb. kaynak makineleri)
 • Elektrik ark kaynağı araç ve gereçleri, kaynak torçları, kaynak elektrotları 
 • Malzeme türüne göre elektrot seçimi
 • İş parçalarının kaynağa hazırlanması ve kaynak ağzı seçimi
 • Elektrik ark kaynağı birleştirme türleri (yatay, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı tavan kaynağı vs.)
 • Çeşitli metallerin elektrik ark kaynağı uygulamaları; dökme demir, alüminyum ve bakırın elektrik ark kaynağı, 
 • direnç kaynağı vs. uygulamaları.
 • Kaynakta çekme ve çarpılma, kaynak hataları
 • Elektrik arkı ile kesme işleminin uygulaması

Oksijen kaynağı

 • Oksi-Gaz kaynağının tarihi gelişimi
 • Oksi-Gaz kaynağının esası, yanıcı ve yakıcı gazlar
 • Karpit ve asetilen gazı üretimi, asetilen kazanları, sulu güvenlikler
 • Oksijen ve asetilen tüpleri, tüplerin taşınması, tüplerin ve karpitin depolanması, 
 • Oksi-Gaz kaynağı araç ve gereçleri, üfleçler (kaynak üfleçleri, kesme üfleçleri), gaz taşıma hortumları, basınç 
 • düşürücüler (manometreler)
 • Oksi-Gaz alevi, kaynatılacak metal türüne göre alev seçimi
 • Oksi-Gaz kaynağında kullanılan dekapanlar (pastalar) ve görevleri, 
 • İş parçalarının kaynağa hazırlanması
 • Oksi-Gaz kaynak işlemleri
 • Birleştirme pozisyonlarına göre üfleç ve kaynak tellerinin konumları
 • Boruların oksi-gaz kaynağı
 • Dökme demir, alüminyum, bakır, bronz ve pirinç gibi malzemelerin oksi-gaz kaynağı ile birleştirilmesi ve 
 • uygulamaları
 • Kaynak hataları,
 • Oksi-Gaz kaynağı ile kesme işlemi
Süre: 60 saat.

GAZALTI Kaynağı
 • MIG/MAG kaynak yönteminin avantajları ve dezavantajları
 • MIG/MAG kaynağında kullanılan makine ve araç gereçlerin tanıtımı
 • Yöntemin uygulama alanları ve uygulandığı malzemeler
 • Malzeme bilgisi
 • Kaynak telleri ve özellikleri
 • Koruyucu gaz seçiminde dikkat edilecek hususlar 
 • Kaynak parametrelerinin seçimi ve kaynağa etkileri
 • Parçaların kaynağa hazırlanması 
 • Değişik konumlarda kaynak yapmak
 • İş güvenliği ve emniyet tedbirleri
Süre: 50 saat.

 1. Hidrolik pompalarda meydana gelebilecek arızalar ve giderilmesi: Hidrolik pompalardan kaynaklanabilecek arıza nedenleri ve alınması gereken önlemler. Pompaların devreye alınmasında dikkat edilecek hususlar. Mevcut ihtiyaçlara göre pompa hesaplarının yapılması, pompa ve elektrik motoru seçimi. 
 2. Hidrolik filtrelerin seçimi ve bakımı: Hidrolik filtrelerde β oranı ve temizlik sınıflandırılması. ISO kirlilik kodlaması. Kirlilik göstergelerinin seçilmesi ve kullanımı. Filtrelerin temizlenmesi ve filtre kartuşlarının değiştirilmesi.
 3. Yön kontrol valflerinde meydana gelebilecek arızalar ve giderilmesi: Yön kontrol valflerinin montajı ve devreye alınmasında dikkat edilecek hususlar. Yön kontrol valflerinde meydana gelebilecek arızalar ve arızaların giderilmesi. Yön kontrol valflerinde sızıntı kontrollerinin yapılması.
 4. Hidrolik silindirlerde meydana gelebilecek arızalar ve giderilmesi: Hidrolik silindirlerde meydana gelen arızalar ve nedenleri. Silindirlerin çalışma ömürlerini arttırmak amacıyla alınabilecek önlemler. Silindirlerde sızıntı kontrollerinin yapılması.
 5. Sızdırmazlık elemanlarının montajı: Sızdırmazlık elemanlarının montajının yapılmasında dikkat edilecek hususlar. Sızdırmazlık elemanlarının montajı ile ilgili uygulamaların yapılması. Montaj sırasında kullanılan takımlar.
 6. Yataklama elemanları: Yataklamanın gereği ve önemi. Yataklama elemanlarında kullanılan malzemeler. Yataklama elemanlarının seçilmesi ve montajı.
 7. Oransal (proportional) ve servo valfler: Oransal ve servo valflerin yapısı ve çalışma şekilleri. Oransal valflerin seçilmesi. Oransal ve servo valflerin klasik aç-kapa valflere göre avantaj ve dezavantajları nedir? Histerisiz nedir? Histerisiz çeşitleri. Oransal ve servo vaflerin elektronik denetimi. Kontrol yöntemleri.
 8. Kartuş (logic) valfler: Kartuş vaflerin tanımı, çeşitleri ve yapısı. Kartuş valflerin kullanılma sebepleri. Kartuş valflerde kullanılan kapama elemanlarının alan oranları. Kartuş valf kullanım örnekleri.
 9. Kavitasyon: Kavitasyonun tanımı ve çeşitleri. Kavitasyon oluşturan nedenler ve durumların açıklanması ve alınabilecek önlemler. Kavitasyonun etkileri ve önlenmesi.
 10. Hidrolik bakım ve arıza arama: Arıza sıklığının azaltılması için alınacak önlemler. Arıza bulmaya sistematik yaklaşım. Bakım ve arıza arasındaki yakın ilişkinin mevcut makine ve teçhizat üzerinde anlatılması ve uygulama örnekleri. Bakım yöntemleri ve bu yöntemlerde uygulanan cihazların tanıtımı
 11. Elektro Hidrolik: Elektrik kumandalı hidrolik devre elemanlarının çalışma prensibi. Debimetrelerin (flowmeter) çalışma prensipleri ve devreye bağlanması. Elektrik devresi kumanda elemanları, sensörler, direkt ve dolaylı kumanda örnekleri.
 12. Hidrolik devre şemalarının incelenmesi: Hidrolik devre elemanlarının sembolleri. Devre şeması çizim kuralları. Hidrolik devre şemalarının okunmasında dikkat edilecek hususlar. İşletmede bulunan makinelere ait örnek devre şemaları incelenecek ve makinelerin çalışma prensibi, karşılaşılan sorunların giderilmesine dönük çözüm yollarının açıklanması yapılacak. Bu makinelerde meydana gelebilecek bir arıza durumunda devre şemalarının kullanımı anlatılacak. 
 13. Temel-ileri seviye hidrolik/elektrohidrolik uygulamalar: Eğitim seti üzerinde hidrolik ve elektro hidrolikle ilgili ileri seviye devre uygulamaları yapılacak.
Süre: 40 saat.

 1. Yeni nesil kompresörler: Kompresörlerde meydana gelen teknolojik yenilikler.Turbo kompresörün yapısı ve çalışma prensibi. Turbo kompresörlerin olumlu ve olumsuz yönleri. Sarmal tip kompresörler ve çalışma prensipleri. Yeni nesil kompresörlerin klasik tip kompresörlere göre olumlu ve olumsuz yönleri.
 2. Kompresör kontrol yöntemleri: Kompresörlerin kontrolünde kullanılan yöntemler. Kompresörlerin tükettiği elektrik enerjisi ve verimliliği arttıracak önlemler. Yükte/Boşta çalışma yöntemi. Oto dual kontrol. Değişken hız kontrol yöntemi. Çoklu kontrol yöntemi.
 3. Kompresör seçimi: Tipik bir işletmede hava ihtiyacının tespiti ya da hava tüketiminin hesaplanması nasıl yapılır? Hava ihtiyacına göre kompresör seçiminin yapılması. Kompresörlerde yedekleme ihtiyacı ve önemi. 
 4. Kompresörlerin yerleştirilmesi: Kompresör odasının yer seçimi ve verimliliğe etkisi. Kompresör odasında olması gereken özellikler. Emiş ve egzoz pencerelerinin yerleştirilmesi ve örnek uygulamalar. Hatalı yerleşime ait örnek uygulamaların incelenmesi. Kompresör, kazan ve kurutucu gibi elemanların birbirleriyle olan ilişkileri.
 5. Kompresörlerde ısı geri kazanım uygulamaları: Kompresör uygulamalarında ısı geri kazanımının önemi ve gereği. Egzoz havası ile ortam ısıtması ve kullanım suyunun ısıtılması uygulamaları. Geri kazandırılabilecek enerjinin büyüklüğünün hesaplanması. Geri kazandırılamayacak enerji büyüklüğü.
 6. Kompresör arızaları ve kompresör bakımı: Kompresörlerden kaynaklanabilecek arıza türleri ve alınacak önlemler. Kompresörlerin hararet yapmasının nedenleri. Kompresör bakımının yapılmasında dikkat edilecek hususlar. Bakım ve verimlilik ilişkisi. Kompresörlerin yenilenmesi ve kompresörlerin yenilenmesiyle ilgili örnek uygulamaların incelenmesi.
 7. Basınçlı hava tesisatı: Hatlarda meydana gelen basınç kayıplarının nedenleri. Kabul edilebilir basınç kayıpları. Tesisat çeşitleri. Arıza sıklığını azaltmak, elemanların çalışma ömürlerini azaltmak amacıyla tesisatta alınması gereken önlemler. Su tuzaklarının kurulması ve kullanımı. Hatta biriken suyun kondensatlar yardımıyla alınması.
 8. Filtre seçimi ve kullanım yerleri: Basınçlı hava kalitesinin tespiti. İhtiyaç duyulan hava kalitesine göre filtre seçimi. Filtre kullanımının basınçlı hava maliyetine etkisi. Filtrelerde kullanılan kirlilik göstergeleri. Su tutuculu filtreler. Yağ tutuculu filtreler. Filtrelerin bakımı ve filtreleme elemanlarının değiştirilmesi.
 9. Basınç arttırma ve hidro pnömatik sistemler: Pnömatik sistemlerde basınç yükseltme uygulamaları. Boosterlerin yapısı ve çalışma şekli. Düzenli hız ihtiyacı durumunda alınabilecek önlemler. Pnömatik enerjinin hidrolik enerjiye dönüştürülmesi ve örnek uygulamalar.
 10. Sızdırmazlık ve yataklama elemanları: Sızdırmazlık elemanlarının görevi ve çalışma prensibi. Yapıldığı malzemeler ve karşılaştırılması. Sızdırmazlık elemanlarının seçimi nasıl yapılır? “C”, “U”, “V” kesitli keçeler ve kullanım yerleri. Sızdırmazlık elemanlarının montajı. Tasarım sırasında yapılan hatalar ve dikkat edilecek hususlar.Yataklama elemanlarının tanımı ve çeşitleri. Yataklama malzemelerinin karşılaştırılması. Yataklama elemanlarının montajı.
 11. Elektro pnömatik: Elektrik kumandalı pnömatik devre elemanlarının çalışma prensibi. Elektrik devresi kumanda elemanları (buton, röle, basınç anahtarı, zaman rölesi, sayıcı, sensör vb.). Elektrik devre şemalarının çeşitleri. Doğrudan ve dolaylı tip kumanda örnekleri. Silindir konumunun temassız tip algılayıcılar yardımıyla algılanması. Elektropnömatik uygulamaların yapılması.
 12. Oransal valfler: Klasik aç-kapa valfler ile oransal valflerin özellikleri ve karşılaştırılması. Açık çevrim ve kapalı çevrimin açıklanması. Oransal uygulama örnekleri. Çağdaş bir kontrol tekniği olan PID kontrol nedir?
 13. Pnömatik devre şemalarının incelenmesi: Pnömatik devre elemanlarının sembolleri. Devre şeması çizim kuralları. Pnömatik devre şemalarının okunmasında dikkat edilecek hususlar. Fabrikada kullanılan makinelere ait pnömatik devre şemaları incelenecek. Makinelerin çalışma prensibi devre şeması üzerinde anlatılacak. Mevcut bir sistemde yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili bilgi verilecek. Karşılaşılan sorunların giderilmesine dönük çözüm yolları anlatılacak. Meydana gelen bir arızanın bulunup giderilmesi konusunda devre şemalarının kullanılması konusunda bilgiler verilecek. 14- İleri seviye pnömatik/elektropnömatik uygulamalar: Pnömatik ve elektropnömatik eğitim seti üzerinde pnömatik ve elektro pnömatik ile ilgili ileri seviye devre uygulamaları yapılacak.
Süre: 32 saat.

Makine Mekanik Bakımcılığı
 • Makine ve sistemlerde mekanik bakım yöntemlerinin tanıtılması, 
 • Bakım yöntemlerinin uygulama amaçları ve TPM, 
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım takvimini oluşturmak, 
 • Bakımda kullanılacak araç-gereci belirlemek, 
 • Cıvata-somun, pim, kama,rulman, kayış-kasnak, dişli, çarkların önemli özellikleri, 
 • Bakım kuralları çerçevesinde bu elemanların çalışabilirliğine karar verip, gereğinde montaj ve demontajının yapılması,
 • Yağların seçimi, depolanması, analizi, değiştirilmesi ve bertaraf edilmesi,
 • Sızdırmazlık elemanlarının çeşitleri, seçimi ve montajı,
 • Hidrolik elemanların bakımı,
 • Pnömatik elemanlarının bakımı.
Süre: 68 saat

 1. Hidroliğin tanımı ve özellikleri: Endüstriyel hidrolik ve özellikleri. Devre elemanlarının tanıtılması. Basınç hangi hallerde oluşur? Hidroliğin olumlu ve olumsuz yönleri.
 2. Hidroliğin temel prensipleri: Basınç birimleri ve basıncın ölçülmesi. Pascal Kanunu, süreklilik denklemi, Bernoulli Prensibinin yorumlanması. Basınç, akış hızı ve debi arasındaki ilişki. Basınç kayıpları ve nedenleri. Dirençlerin paralel ve seri bağlanması. Dirençlerin devre tasarımına etkisi.
 3. Hidrolik güç birimi: Güç biriminin yapısı ve güç birimini oluşturan elemanlar. Tank imalatında dikkat edilecek hususlar. Verimli çalışma için güç birimi üzerinde alınması gereken önlemler. Yağ kirliliği ve tank arasındaki ilişki. Soğutucu ve ısıtıcılar. Soğutucu seçimi.
 4. Hidrolik pompalar: Pompanın tanımı ve çeşitleri. Endüstriyel sistemlerde kullanılan pompaların yapısı ve çalışma prensiplerinin pompalar yardımıyla uygulamalı olarak anlatılması. Pompaların devreye alınması. 
 5. Hidrolik Filtreler: Kirliliğin nedenleri. Filtrelemenin önemi ve gereği. Filtrelerin yapılarına ve kullanım yerine göre çeşitleri. Emiş, dönüş, basınç, sirkülasyon filtrelerinin özellikleri, avantaj ve dezavantajları. 
 6. Hidrolik silindirler: Silindirlerin tanımı ve çeşitleri. Silindirin kısımlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin açıklanması. Silindirlerin sökülmesi ve montajı. Silindir kuvvetlerinin ve hızlarının hesaplanması. Silindirlerde sızıntı kontrollerinin yapılması. 
 7. Yön kontrol valfleri: Yön kontrol valflerinin adlandırılması. Yön kontrol valflerinin çeşitleri ve kullanılma yerleri. Yön kontrol valflerinin incelenmesi. Yön kontrol valfleri nasıl konum değiştirir? Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri. 3 konumlu valflerde merkez konum çeşitleri ve kullanım yerleri. Yön kontrol valfleri ile ilgili uygulamalar. 
 8. Basınç kontrol valfleri: Basınç kontrol valflerinin tanımı ve çeşitleri. Basınç kontrol valflerinin içyapıları ve çalışma prensipleri. Kullanım yerlerine göre basınç kontrol valflerinin yapıları ve görevleri. Basınç kontrol valflerinde P-Q karakteristik eğrisi ve basınç kontrol valflerinin seçilmesi. 
 9. Akış kontrol valfleri: Akış kontrol valflerinin tanımı ve çeşitleri. Basınç farkı ve debi ilişkisi. Akış miktarının yüklerdeki değişimlerden etkilenmemesi için valflerde alınacak önlemler. İşin durumuna göre akış kontrol valflerinin seçilmesi. Akış kontrol yöntemleri, avantaj ve dezavantajları.
 10. Hidrolik akümülatörler: Akümülatörlerin tanımı, çeşitleri ve özellikleri. Hidrolik akümülatörlerin kullanılma sebepleri ve montaj şekilleri. Hidrolik akümülatörlerin şarj edilmesi ve çalıştırılmasında dikkat edilecek kurallar.
 11. Sızdırmazlık elemanları: Sızdırmazlık elemanlarının tanımı ve önemi. Sızdırmazlık mantığı. Sızdırmazlık elemanlarının malzemeleri ve özellikleri. Sızdırmazlık elemanlarının seçilmesi. Sızdırmazlık elemanlarının montajının yapılmasında dikkat edilecek hususlar. Tasarım sırasında yapılan hatalar.
Süre: 32 saat

1. Pnömatiğin tanımı ve özellikleri: Endüstriyel pnömatik ve özellikleri. Devre elemanlarının tanıtılması. Atmosfer havası ve özellikleri. Pnömatik enerjinin özelliği ve diğer enerji türleri ile karşılaştırılması. Pnömatiğin olumlu ve olumsuz yönleri.
2. Pnömatiğin temel prensipleri: Basınç ve vakum kavramı. Basınç birimleri ve dönüşümü. Boyle-Mariotte, Gay_Lussac Kanunu. Genel gaz denklemi. Süreklilik denklemi. Pnömatik sistemlerde basıncın oluşturulması için kullanılan yöntemler. Tipik bir pnömatik sistemi oluşturan elemanlar ve görevleri.
3. Kompresörler: Pnömatik enerjinin işe dönüştürülmesi. Atmosfer havasının basınçlı hale getirilmesinde kullanılan yöntemler. Kompresör türleri. Sıkıştırma ve üfleme prensibine göre çalışan kompresörler. 
4. Pistonlu kompresörler: Pistonlu kompresörün yapısı ve çalışma prensibi. Pistonlu kompresörlerde etkin hava üretimi. Çok kademeli kompresörlerin yapısı ve çalışma prensibi. Pistonlu kompresörlerin olumlu ve olumsuz tarafları. Pnömatik sistemlerde yağsız hava ihtiyacı ve yağsız çalışan pistonlu kompresörler.
5. Vidalı Kompresörler: Vidalı kompresörlerin yapısı ve çalışma prensibi. Vida grubu, separatörler ve soğutucular. Pistonlu ve vidalı kompresörlerin karşılaştırılması. Yağsız çalışan vidalı kompresörlerin yapısı, çalışma prensibi ve kullanım yeri. Çok kademeli vidalı kompresörler. 
6. Hava kazanları: Hava kazanının kullanım amacı. Hava kazanı büyüklüğünün tespiti. Hava kazanlarının yerleşiminde dikkat edilecek hususlar. İş güvenliği ve hava kazanı arasındaki ilişki. Kazan içindeki hava miktarının hesaplanması. 
7. Hava içindeki nem oranı: Hava içindeki nem miktarının hesaplanması. Bağıl nem oranı (BNO) nedir ve nasıl hesaplanır? Hava içindeki nemin pnömatik sisteme olumsuz etkileri. Çiylenme noktası. Basınçlı havayı neden kurutmak zorundayız? 
8. Kurutucular: Nemin alınması için kullanılan yöntemler. Termo egzoz, adsorpsiyon, absorpsiyon, membran, extra pressing vb. kurutma yöntemlerinin tanıtılması ve karşılaştırılması. Kurutma maliyetlerinin karşılaştırılması. Kurutucunun hava kazanından önce ve sonra kullanılmasının olumlu ve olumsuz etkileri nedir?
9. Şartlandırıcı: Şartlandırıcının görevi ve kullanım amacı. Şartlandırıcıyı oluşturan elemanların tanıtılması. Şartlandırıcının montajında dikkat edilecek hususlar. Şartlandırıcının hava tüketimi ve iş güvenliği ile ilgisi.
10. Filtreler: Kabul edilebilir partikül boyutları. Filtrelerin iç yapısı ve çalışma şekli. Filtrelerde su tutma işlevi. Otomatik boşaltmalı filtreler. Filtre çeşitleri ve kullanım yerleri. Standart tip filtreler, hassas filtreler, aktif karbon filtreler. 
11. Basınç ayarlayıcılar: Çalışma basıncı ve hava tüketimi arasındaki ilişki. Basınç ayarlayıcının iç yapısı ve çalışma şeklinin açıklanması. Hassas tip ve parmak tip basınç ayarlayıcılar ve kullanım yerleri.

Süre: 24 saat
Kursun İçeriği

• AutoCad’in Çalışma Ortamı, İlk Çizimin Yaratılması

• Çalışma Ortamının Hazırlanması, Üretkenlik İçin Düzenleme

• Çizim Yeteneklerinin Geliştirilmesi

• Yazdırma ve Çizdirme, Çizimlere Metin Eklemek

• Ölçülerin Kullanılması, Uzmanlaşma

• Eğri Çizimi ve Katı Dolgular, Çizimler Arasında Veri Alışverişi

• 3D Modelleme ve Görüntüleme, Gelişmiş 3D Özelliklerin Kullanımı

• Autocad’de 3D render

• Üç Boyutlu Katılar, Özelleştirme ve Entegrasyon, Çizimlerin yönetimi ve paylaştırılması

• Uygulamalar :

• Çeşitli 3D resimlerin çizimi, Katı (SOLID) modellerin çizimi,

• 2D öğelerden katı model oluşturma ile ilgili uygulamalar

Süre: 80 saat

• Catia V5 R17 ‘ye giriş

• Catia kullanıcı ara yüzü

• Çoklu doküman desteği

• Modül (Workbench) kavramı

• Nesnelerin fare ile yönetimi

• Ürün ağacı

• Nesnelerin kumpas ile taşınması

• Nesne yönetimi ve görünümü

• Catia V5 ile çalışma

• Sketcher (taslaklar)

• Part design (parça modelleme)

• Generative shape Design (yüzey modelleme)

• Weld design (kaynak modelleme)

• Assembly (montaj modelleme)

• Drafting (teknik çizim)

• Generative structural analysis (yapısal analiz, sonlu elemanlar yöntemi)

Süre: 68 saat

• Elektronik devre elemanlarının tanıtılması,

• Transistörler ve uygulamaları

• Tristörler ve uygulamaları

• Triyaklar ve uygulamaları

• Digital elektronik ve sayı sistemleri, sayı sistemlerinin dönüşümleri

• Lojik Kapılar ve uygulamaları

• Sayıcılar ve uygulamaları

• Güvenlik sistemleri kurma

• Zaman rölesi uygulamaları

• Yıldız-üçgen devre uygulamaları

• Decoderlar, Encoderlar ve uygulamaları

• Flip-floplar ve uygulamaları

Süre: 48 saat

Kursun Amacı: Lojik kapılarla kumanda tasarımını öğrenerek Siemens Logo PLC ile kumanda uygulamaları yapmak, S7-1200 PLC ile kumanda uygulamalarını yaparak, beceri kazandırmak,Teknolojisi hızla gelişen endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri için tasarlanmış olan bir tür bilgisayar gibi düşünebileceğimiz PLC'nin temel olarak tanıtılması, kurulması programlanması ve çalıştırılmasını sağlamak.

Her teknik elemanın bilmek zorunda olduğu bilgileri; teorik ve pratiği birleştirerek vermektir. Anlatılan konuların elektro pnömatik deney setleri üzerinde, bizzat katılımcılar tarafından uygulamaları yapılmaktadır. Uygulama sırasında yapılan hatalar ve sonuçları belirtilmekte, ilerleyen uygulamalarda bu hataların yapılması önlenmektedir. Buna bağlı olarak; pnömatiğin temel prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bilen, devre 
elemanlarının sembollerini, iç yapılarını, çalışma prensiplerini, bakımının ve arızalarının giderilmesi konusunda bilgi sahibi olan, istenen şartlara uygun olarak devreyi tasarlayan, devre şemasını çizen ve tasarladığı devreyi kuran, PLC’ li elektro pnömatik devrelerin çalışma mantığını bilen elemanlar yetiştirmek.

Kursun İçeriği

• Temel Lojik Kapılar ve lojik tasarımlar,

• Lojik kapılar ve sayı sistemleri ile digital kavramı

• Siemens Logo ile klasik kumanda devrelerinin lojik devreler yardımıyla kurulması,

• Siemens S7-1200 serisi PLC cihazının tanıtılması, komutlarının kullanılması ve ladder diyagramının oluşturulması,

• Logo cihazının tanıtılması ve kullanılması,

• Senaryo şeklinde hazırlanmış kumanda devrelerinin kurulup PLC'ye aktarılması ve demo edilmesi, 

• Elektro-pnömatik kumanda elemanlarını kullanarak PLC uygulamalarının yapılması.

• Pnömatiğin tanımı ve prensipleri. 

• Basınçlı havanın hazırlanması ve dağıtılması. 

• Kompresörler ve kompresör çeşitleri. 

• Koşullandırma birimi (filtre, regülatör, yağlayıcı). 

• Pnömatik silindir ve  kumanda elemanlarının (buton, röle, bobin vb.) tanıtılması ve özellikleri, 

• Sensörlerin tanımı, çeşitleri (indüktif, kapasitif, optik vb.) ve özellikleri. 

• Sinyal dönüştürücüler ve kullanma amaçları. 

• Bir pnömatik sistemin tasarlanması ve kurulması, pnömatik sistemlerin bakımı. 

• Elektro pnömatik devre uygulamalarının yapılması. 

Süre: 64 saat
• Temel hidrolik bilgiler

• Hidrolik prensiplerin açıklanması

• Kontrol yöntemleri ve karşılaştırılması

• Açık döngü ve kapalı döngü yöntemlerinin karşılaştırılması

• On-off, oransal, servo valflerin karşılaştırılması.

• Oransal yön kontrol valflerinin çeşitleri, bağlantı şekilleri.

• Sürgü taşması çeşitleri

• Oransal yön kontrol valflerinin akış kontrol valfi olarak kullanılması

• Oransal basınç kontrol valfleri ve çeşitleri.

• Oransal valflerin sürücüleri

• Oransal valflerin elektronik denetimi

• Oransal hidrolik devre uygulamaları

Süre:20 saat
• Ölçme ve Kontrolün amacı tanımı,

• Ölçmede meydana gelebilecek hatalar ve nedenleri,

• Ölçü sistemleri ve karşılaştırılması,

• Ölçme Çeşitleri,

• Ölçü aletleri,
         Ölçü sistemlerine göre,
         Hassasiyetlerine göre,
         Sürmeli kumpasların, mikrometrelerin ölçü sistemlerine ve hassasiyetlerine göre incelenmesi, ölçü okuma uygulamaları.

• Kontrol Aletleri,
         Blok mastarlar, tampon, passametreler, passimetreler, endikatörler

• Yüzey Kontrol Aletleri,
         Yüzey kontrol gönyeleri,
         Universal açı gönyeleri,

• Sertlik Ölçme,
         Statik ve dinamik sertlik ölçme metotları

• Elektronik Ölçme Aletleri,
         Ölçme Mikroskopları,
         Ölçme Projektörleri,
          Profilo metreler
          Üç boyutlu ölçme tezgahı.
          Profilo Metreler.

Süre: 36 saat

• Plastiklerin tanıtılması,

   o Termo plastikler,

   o Termoset plastikler,

   o Termoset plastiklerin kalıplanması,

   o Sıkıştırma kalıpları, iletme kalıpları, dalma pistonlu iletme kalıpları,

• Enjeksiyonla Kalıplama

   o Enjeksiyon kalıplama makineleri, kısımları, çalışması ve kapasiteleri.

   o Enjeksiyon kalıplarının parçaları ve görevleri,

   o Bazı örnek enjeksiyon kalıplarının çalışmasının açıklanması (üç plakalı kalıp vb.)

   o Sıcak yolluklu kalıplar,

   o Kalıplarda kayıtlar, macalar, pimler, dalıcılar ve dizayn şekli,

   o İticiler, yolluklar, girişler,

   o Parçalı kalıplar,

   o Takmalı parçalı kalıplama,

   o Kalıplarda ısıtma ve soğutma,

   o Dağıtıcı ve girişler çeşitleri, kullanılma yerleri,

• Enjeksiyon Kalıplarının iş tezgahlarında üretim şekli,

• Enjeksiyon makinelerinde güvenli çalışma kuralları.

Süre: 40 saat

• Kalıp ve kalıpçılık nedir?

• Kalıp elemanları

• Kalıp setleri ve standart kalıp parçaları,

• Kesme Kalıpları
     o Kalıp zımbaları, plakaları ölçüleri ve hesaplanması,
     o İlerletme aygıtları,
     o Kesme kalıplarında kesme teorisi ve kesme kuvveti hesabı,
     o Kesme kalıplarında şerit hesabı ve ekonomik kesme kalıbı dizaynı, bu konuda tavsiyeler.

• Bükme Kalıpları
     o Bükme kalıbı parçaları zımba ve plakaların hesabı,
     o Bükme boyu hesabı,
     o Bükme kalıbında bükme kuvveti hesabı,
     o Bükme kalıbı tasarımında ekonomik tavsiyeler,

• Çekme Kalıpları
     o Çekme olayının açıklanması,
     o Çekme kalıplarında zımba ve boşluk hesabı,
     o Çekmede ilkel çap hesabı
     o Çekme kuvveti hesabı
     o Malzemelerin sertlikleri hakkında bilgi ve çelik malzemelerin özelliklerinin karşılaştırılması.
• Presler, pres seçimi, özellikleri
     o Preslerde güvenli çalışma şekilleri.

Süre: 40 saat

Kursun Amacı: Bilindiği gibi elektronik yaşamımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Kullandığımız tüm araç ,gereç ve makinelerin mutlaka elektronik ile bir ilgisi vardır. Evimizdeki en basit araçlardan biri olan saç kurutma makinasından tutun, en karmaşık makinelerin çalışması hep elektronik ile ilgilidir.

Yaşamımızı bu kadar ilgilendiren bir konunun tüm bakım teknisyenleri tarafından öğrenilmesi gerekmektedir. Hatta kullanıcıların bile , belli bir düzeye kadar elektronik bilmeleri kullandıkları cihazdan aldıkları verimi ve cihazın ömrünü arttırmaktadır. 

Bu kurstaki öncelikli amaç ; Elektronik devrelerde kullanılan tüm devre elemanlarını tanıtmak. Onların çalışma özelliklerini , görevlerini ve devreye bağlanmalarını öğretmektir. Böylece elektronik devre elemanlarını tanıyan , bu elemanlar ile değişik devreler oluşturabilen ,elektronik devre yapım 
tekniklerini ve bu devreler üzerinde meydana gelen arızaları giderebilen kişiler yetiştirmektir. 

Kursun İçeriği

• Avometreler,

• Röleler,

• Osiloskop,

• Elektroniğe giriş,

• Yarı iletkenler,

• Diyotlar,

• Transistörler,

• Güç kaynakları,

• Doğrultmaç Devreleri,

• Filtre Devreleri,

• Regüle Devreleri,

• Isı ve Işık devreleri,

• Transistörlü zaman geciktirme devreleri,

• Endüstriyel Elektronik Devre Elemanları

Süre: 48 saat

içerik eklenecektir...
içerik eklenecektir...
içerik eklenecektir...
HİDROLİK BAKIM ARIZA ARAMA SEMİNERİ (8 SAAT)

• Kestirimci bakım uygulamaları ve kestirimci bakım ürünleri.

• Temel prensipler ile bakım arasındaki yakın ilişki.

• Bir hidrolik devrede basınç hangi hallerde oluşur?

• Bernoulli Kanunu ve hidroliğe uyarlanması.

• Akış türleri ve sürtünme ilişkisi.

• Sürtünme kuvvetini azaltacak önlemlerin alınması.

• Hidrolik depoda olması gereken özellikler ve alınacak önlemler.

• Bir hidrolik devrede akışkan sıcaklığının artmasının nedenleri.

• Hidrolik akışkanların özelliği, seçimi, akışkanın değiştirilmesi.

• Hidrolik yağların fiziksel ve kimyasal kontrolü.

• Sentetik ve madensel esaslı yağları kullanırken dikkat edilecek hususlar.

• ISO kirlilik kodlaması.

• Filtrelerde gözenek büyüklüğü ve beta oranı.

• Filtre seçimini etkileyen unsurlar.

• Filtrelerde kirlilik göstergeleri.

• Hidrolik pompanın devreye alınması.

• Pompalarda meydana gelen arızaların nedenlerinin incelenmesi.

• Hidrolik pompalarda meydana gelen sorunlar ve alınacak önlemler.

• Devreye alma veya hidrolik devrenin ilk çalıştırılmasında dikkat edilecek hususlar.

• Devre içindeki havanın alınması.

• Kavitasyonun tanımı ve önlenmesi.

• Hidrolik silindirlerde sızıntı kontrolünün yapılması.

• Yön kontrol valflerinin sızıntı kontrolünün yapılması.

• Yön kontrol valflerinin kumanda şekilleri ve elektriksel arızalar.

• Basınç kontrol valfinden kaynaklanan arızaların tespiti ve giderilmesi.

• Bir hidrolik devrede meydana gelen basınç kayıplarının incelenmesi.

• Boru çaplarının tespiti ve akış hızı ile ilişkisi.

• Boru bağlantılarının yapılması.

• Sızdırmazlık elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımında dikkat edilecek hususlar.

• Bakım sırasında dikkat edilecek hususlar.

Süre:8 saat (grubun seviyesine göre değişir)
• Kestirimci bakım uygulamaları ve kestirimci bakım ürünleri.

• Sıcaklık, hacim ve basınç arasındaki ilişki.

• Sürtünme kuvvetini azaltacak önlemlerin alınması.

• Kompresör odasında olması gereken özellikler.

• Kompresör emiş filtresinin kompresör verimine etkisi.

• Kompresör emiş filtresinin temizliği ve değiştirilmesi.

• Separatörlerin bakımı.

• Kompresörlerin bakımı ve yenilenmesi.

• Son soğutucularda kullanılan radyatörün bakımı.

• Hava kazanlarının bakımı.

• Kurutucuların bakımı.

• Dağıtım hattında alınması gereken önlemler.

• Havanın şartlandırılmasının gereği ve önemi.

• Filtre seçiminin yapılması ve seçimi etkileyen unsurlar.

• Filtrelerin bakımı.

• İşletme basıncının tespiti ve basınç ayarının yapılması.

• Pnömatik devrede meydana gelen basınç ve hız kayıplarının incelenmesi.

• Yağlama miktarının kontrol edilmesi ve ayarlanması.

• Pnömatik silindirlerin montaj şekilleri.

• Pnömatik silindirlerde sızıntı kontrolünün yapılması.

• Yön kontrol valflerinde meydana gelen mekanik arızalar ve giderilmesi.

• Yön kontrol valflerinin sızıntı kontrolünün yapılması.

• Yön kontrol valflerinde meydana gelen elektriksel arızaların tespiti ve giderilmesi.

• Boru çaplarının belirlenmesi, boru çapının akış hızına etkisi.

• Sızdırmazlık elemanlarından kaynaklanan arızaların tespiti.

• Sızdırmazlık elemanlarının montajının yapılması ve montaj şekilleri. 

• Hava tüketimini azaltacak önlemlerin alınması.

• Bakım sırasında dikkat edilecek hususlar.

Süre: 8 saat (grubun seviyesine göre değişir)
Seminerin Amacı: İşletmelerde mevcut pnömatik sistemde kullanılan havanın maliyeti sanılanın aksine çok yüksektir. Basınçlı hava için harcanan elektrik enerjisinin maliyeti toplam enerji maliyeti içinde 2. ya da 3. sırada yer alır. Basit önlemlerle %40 lar oranında tasarruf yapma olanağı vardır ve bunun parasal karşılığı milyonlarca liralık rakamlar yapmaktadır.  
 
Seminerin İçeriği
• Pnömatik sistem ve devre elemanlarının tanıtılması 
• Basınç ve vakum kavramlarının açıklanması
• Kompresörler, hava kazanları ve kurutucuların çeşitleri ve çalışması 
• Hava sızıntılarının maliyete etkisi neye göre değişir? 
• Hava sızıntılarını nasıl tespit ederiz? 
• Kompresör odası nasıl olmalıdır? 
• Kompresörlerin bakımında nelere dikkat edilmelidir? 
• Hava kazanlarını nasıl seçerim ve nasıl yerleştirmem lazım?
• Pnömatik tesisat nasıl döşenmelidir? 
• Basınç düşümünün azaltılması ve alınabilecek önlemler nedir? 
• Hava içindeki nemin verimliliğe etkisi nedir? 
• Hava tüketimini arttıran etkenler nedir? 
• Hava tüketiminin azaltılması için devrede alınacak önlemler
• Hava tasarrufu için başka ne tür önlemler alabiliriz?
• Örnek uygulamaların yapılması

Süre: 8 saat

içerik eklenecektir..
Seminerin Amacı: Endüstriyel ve mobil sistemlerde verimliliği belirleyen en önemli etken sızdırmazlık elemanlarıdır. Bu elemanların seçimi-montajı ve kullanımı sırasında yapılabilecek küçük bir hata önemli oranda maliyet kayıplarına neden olur. Seminer sonunda katılımcılar, sızdırmazlık ve yataklama elemanlarını tanır, özelliklerini öğrenir, seçimini yapıp montajını yapabilecek hale gelir. Eğitim sonunda katılımcılara, sızdırmazlık elemanlarının montajı ile ilgili uygulama yaptırılır. Her katılımcı en az bir kez piston-boğaz ve toz keçesinin takılmasını ve sökülmesini uygulamalı olarak yapar.
 
Seminerin İçeriği:
• Sızdırmazlık elemanından kaynaklanan arıza maliyetlerinin incelenmesi
• Sızdırmazlık elemanlarının seçilmesi
• Sızdırmazlık elemanlarının yapıldığı malzemeler ve karşılaştırılması
• Sızdırmazlık elemanlarının yapısı
• Sızdırmazlık mantığı
• Sızdırmazlık elemanlarının kullanım yerine göre çeşitleri
• Piston-boğaz-toz keçeleri
• Sızdırmazlık elemanlarının hareket durumuna göre çeşitleri
• Sabit-hareketli sızdırmazlık elemanları
• Sızdırmazlık elemanlarının kesitlerine göre çeşitleri
• “C” - “U” - “V” kesitli sızdırmazlık elemanları
• Sızdırmazlık elemanlarının takılması
• O-Ringlerin takılması
• Toz-boğaz-piston keçelerinin takılması
• Montaj uygulamalarının yapılması
• Tasarım sırasında dikkat edilecek hususlar
• Yataklama elemanlarında aranan özellikler
• Yataklama elemanlarında kullanılan malzemelerin karşılaştırılması
• Yataklama elemanlarının boylarının hesaplanması
• Yataklama elemanlarının montajı
 
Süre : 8 Saat