TESİSAT EĞİTİM SETİ

Tesisat uygulamalarını birebir canlandırabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Böylece uygulama ortama atölye ortamına taşınmıştır. Tek daireli tesisatlar ile çok katlı daire tesisatları aynı pano üzerinde oluşturulabilir. 

İş güvenliği ile ilgili önlemler alınmış olup kaza riski en aza indirgenmiştir. Malzemeler yıllar boyunca işlerliğini yitirmeyecek kalitede yapılmıştır. Tüm panoların kumanda ve kontrolü tek bir pano üzerinden yapılabilir. Öğrenciler uygulama yaparken öğretmen, kumanda paneli üzerinden gerekli denetimleri yapabilir. 

İsteğe bağlı olarak ayaklı bir masa üzerine monte edilir. Setle birlikte eğitimlerde kullanılacak sarf malzeme de setle birlikte verilmektedir.

Eğitim setinin broşürünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz